Mae CAMOC yn bwyllgor rhyngwladol ICOM.  Mae'n am y ddinas a'i phobl - eu hanes, eu presennol, ac eu dyfodol. Mae'n fforwm i rhai sy'n gweithio mewn amgueddfeydd am ddinasoedd, ond hefyd i unrhyw un sy'n ymwneud bywyd trefol ac sydd diddordeb ynddo: haneswyr, cynllunwyr trefol, penseiri a dinasyddion, y gall pob un ohonynt gyfnewid gwybodaeth a syniadau ar draws ffiniau cenedlaethol.