icom national committee Czech Republic
JOIN
IN

ICOM Etický kodex pro muzea

Jedním z fundamentů ICOMu je ICOM Etický kodex pro muzea. Soustředí základní standardy profesionální práce a činnosti muzeí a jejich zaměstnanců. Vstupem do organizace ICOM přijímají její členové Etický kodex jako závazný dokument své činnosti.

V roce 2013 byl doplněn Etickým kodexem pro přírodovědná muzea. Ustanovuje minimální standard pro praxi, na kterém může každá instituce dále stavět. 

Dále přinášíme Dokument o profesi konzervátora-restaurátora.

 


Činnost Českého výboru ICOM podporuje Ministerstvo kultury České republiky.

 


Spolupracujeme: