ICOM National Committee
Serbia
JOIN
IN

ICOM Etički kodeks

Kamen temeljac Međunarodnog saveta muzeja je ETIČKI KODEKS  koji određuje minimalne standarde profesionalne prakse rada u muzeju.

Uključivanjem u ICOM savet, svaka osoba preuzima odgovornost da poštuje Etički kodeks.

Dopunjena verzija Etičkog kodeksa iz 2013. godine na engleskom jeziku. _____________________

ICOMMUNITY svojim različitim funkcijama omogućava pristup ICOM-ovim resursima i olakšava i podstiče komunikaciju između članova Međunarodnog saveta.

Platforma je namenjene isključivo aktivnim članovima a pravo da se registruju imaju svi članovi koji redovno plaćaju članarinu.

_____________________