ICOM National Committee
Serbia
JOIN
IN

ICOM Etički kodeks

Kamen temeljac Međunarodnog saveta muzeja je ETIČKI KODEKS  koji određuje minimalne standarde profesionalne prakse rada u muzeju.

Vrednosti i principi koje uspostavlja ovaj Kodeks poštuje međunarodna muzejska zajednica.

Uključivanjem u ICOM savet, svaka osoba preuzima odgovornost da poštuje Etički kodeks.

Dopunjena verzija Etičkog kodeksa iz 2013. godine na engleskom jeziku. _____________________

ICOMMUNITY je platforma Međunarodnog saveta muzeja namenjena svim članovima ICOM-a.

ICOMMUNITY svojim različitim funkcijama omogućava pristup ICOM-ovim resursima i olakšava i podstiče komunikaciju između članova Međunarodnog saveta.

Platforma je namenjene isključivo aktivnim članovima a pravo da se registruju imaju svi članovi koji redovno plaćaju članarinu.

_____________________

Regionalni seminar "Hiperpovezani muzeji" Beograd, 18-19.10.2018.

Seminar Hiperpovezani muzeji: Izazovi digitalne komunikacije održava se od 18. do 19. oktobra u Beogradu. Odnosi se na unapređenje vidljivosti veb sajtova muzeja na pretraživaču, korišćenje principa moderne komunikacije, kao i na strateško upravljanje društvenim mrežama i kreiranje veb-sadržaja.

Više informacija o seminaru možete pročitati ovde.