ICOM National Committee
Serbia
JOIN
IN

ICOM Etički kodeks

Kamen temeljac Međunarodnog saveta muzeja je ETIČKI KODEKS  koji određuje minimalne standarde profesionalne prakse rada u muzeju.

Vrednosti i principi koje uspostavlja ovaj Kodeks poštuje međunarodna muzejska zajednica.

Uključivanjem u ICOM savet, svaka osoba preuzima odgovornost da poštuje Etički kodeks.

Dopunjena verzija Etičkog kodeksa iz 2013. godine na engleskom jeziku.

ICOMMUNITY

ICOMMUNITY je platforma Međunarodnog saveta muzeja namenjena svim članovima ICOM-a.

ICOMMUNITY svojim različitim funkcijama omogućava pristup ICOM-ovim resursima i olakšava i podstiče komunikaciju između članova Međunarodnog saveta.

Platforma je namenjene isključivo aktivnim članovima a pravo da se registruju imaju svi članovi koji redovno plaćaju godišnju članarinu.

K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share